موارد مهم در انتخاب نوع پنجره

– با توجه به موقعیت استراتژیک پنجره ها از جهت ایجاد ارتباط بصری میان داخل و خارج ساختمان منظرهای

مختلف قاب بندی نکته قابل توجهی می باشد که به شدت موجب افزایش ارزیابی و کارکرد ساختمان می گردد .

– ملاحظات آب و هوایی برای نصب پنجره بسیار با اهمیت می باشد چرا که ضروری است جذب حرارت بهینه

حریم صدا، درزبندی در برابر نفوذ آب و گرد و غبار و مسیرهای عبور نور خورشید طی روز و فصول مختلف سال ،

نزول باران و… همگی برنامه ریزی شوند و همزمان پنجره یا نمایی مناسب انتخاب گردد.

 

– پنجره ها به عنوان بخشی از یک ساختمان نقش مهمی در جلوه ظاهری ساختمان بعنوان برجسته سازی

و ایجاد فضای باز دارند پنجره ها می توانند اندازه ساختمان را از نظر عمودی و افقی برجسته تر نشان دهند .

 

نکات ایمنی بسیار اهمیت دارند و نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد . لازم است برای حوادثی نظیر

آتش سوزی زمین لرزه و … برنامه ریزی کرد و بالاخص برای ساختمانهای عمومی ، بیمارستانها،مراکز همایش

و …. باید پنجره ها برای ایمنی در مقابل آتش سوزی و تحمل لرزه طراحی شوند . لازم است تا از تحمل پنجره

اجزای آن در برابر حوادث طبیعی اطمینان حاصل شوند .

 

عملکرد پنجره ها از مسائل قابل تامل می باشد که چه نوع پنجره با چه نوع یراق آلات و چه عملکردی و برای

چه اشخاص و به چه منظوری تهیه گردیده است. از مباحث مهم دیگر که در طراحی پنجره ها می بایست مورد

توجه قرار گیرد عملکرد پنجره ها و انتخاب یراق آلات مناسب می باشد.

 

– امنیت در و پنجره ها در برابر عوامل خارجی ، محیطی و انسانی مورد دقت می بایست قرار گیرد پایه ضریب

امنیت پنجره ها در برابر سرقت به چه حد است؟ آیا به راحتی قابل باز شدن می باشند؟

 

– نگهداری و تعمیرات از جمله موارد مهمی است که به هنگام طراحی و انتخاب یک پنجره برای پروژه می بایست

لحاظ گردد چرا که این پارامتر ارتباط مستقیم با هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان در آینده را دارد .