محصولات دسته بندی: پنجره
فولکس واگنی

یراق‌آلات این نوع پنجره از مرغوب ترین نوع می‌باشد و این قابلیت را دارد که هم از بالا و هم به صورت کشویی باز شود. از سویی دیگر به دلیل اینکه در هر چهار طرف بازشو یراق‌آلات استفاده می‌شود، امنیت بالایی را فراهم می‌آورد.

کشویی

بازشوهای لنگه‌های این نوع پنجره به صورت کشویی می‌باشد یعنی لنگه‌ها به صورت موازی و روی ریل مربوط به خود جا به جا می‌شوند. در جاهائیکه با محدودیت فضایی جهت باز شدن پنجره به سمت داخل مواجه هستیم، استفاده از این نوع پنجره توصیه می‌گردد و قطعا از نظر آب‌بندی…

لولایی بالا بازشو (کلنگی)

به پنجره‌ای گفته می‌شود که فقط از سمت بالا و با زاویه ی مشخص، بستگی به نوع یراق‌آلات مورد استفاده باز می‌شود و بیشتر در پنجره‌های سرویس و یا راهروها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لولایی تک حالته

این نوع پنجره تنها به صورت جانبی به طرفین باز می‌شود.

فیکس

این نوع پنجره همانطور که از نام آن برمی‌آید، قابلیت باز شدن ندارد و در مکانهایی تعبیه می‌شود که نیازی به بازشو جهت ورود و خروج هوا و یا نظافت نیاز نباشد.

لولایی دو حالته

به پنجره‌ای گفته می‌شود که دارای دو نوع کارکرد در نوع بازشو می‌باشد. به گونه‌ای که هم می‌تواند به صورت جانبی به سمت راست یا چپ باز شود و هم به صورت بالا بازشو مورد استفاده قرار گیرد. طراحی یراق‌آلات این نوع پنجره به گونه‌ای است که مزایا و قابلیت‌های…

لولایی طرح فرانسه

طراحی این مدل، به گونه‌ای است که هنگامی که دو لنگه باز می‌شود، پروفیل مولیون (وادار) به همراه پروفیل بازشو، باز می‌شود و چیزی به عنوان جداکننده در فضای میانی دو لنگه دیده نمی‌شود.