هورام سازه‌ پارسیان در راستای سیاست‌های ارتقای بهره‌وری و مدیریت مطلوب کیفیت که همواره بر آن تاکید داشته است و آن را از اصول و الزامات ارائه‌ی خدمت خود به مشتریان می‌داند، اقدام به پیاده‌سازی و اجرای نیازمندی‌های یک نظام مدیریت یکپارچه‌ی کیفیت نمود. در این راستا پس از انطباق با مبانی موردنیاز برای دریافت گواهینامه‌ی سیستم مدیریت کیفیت، موفق به دریافت نشان ISO 9001:2008 گردید.

خالی از وجه نیست که برای روشن‌تر شدن اهداف این گواهینامه کمی به جزئیات آن بپردازیم. از جمله الزامات ایزو ۹۰۰۱ می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

یکی از مهمترین خواسته‌های ISO 9001:2008 داشتن نگرش فرآیندی به امور سازمان می‌باشد تا به این وسیله مدیریت در سازمان بهتر اعمال و اثربخشی اقدامات و سیستم یهتر سنجیده شود.
در تمام سیستم‌های کیفیت، مستند سازی یک اصل اساسی می‌باشد. استاندارد ISO 9001:2008 از شرکت‌ها می‌خواهد یک سیستم برای کنترل مستندات خود ایجاد کنند.
پس از آن استاندارد وظایف و مسئولیت‌هایی را در ارتباط با مدیریت عامل شرکت مطرح می‌کند و بعد از آن نوبت به بیان الزاماتی در ارتباط با نحوه مدیریت منابع می‌رسد. در مرحله بعدی استاندارد به بیان الزاماتی برای مراحل پدیدآوری محصول از گرفتن سفارش تا تحویل کالا و یا ارائه خدمات را مطرح می‌کند و دست آخر در استاندارد کنترل‌های مورد نیاز سیستم مدیریت تعریف می‌شود.

ISO 9001_hooramco

استاندارد ISO 9001:2008 تفاوت ساختاری زیادی با ویرایش 2000 آن ندارد و بیشتر به شفاف سازی الزامات 9001 پرداخته است اما یکسری الزامات مانند لزوم کالیبراسیون نرم‌افزارهای پایش و اندازه‌گیری، تغییرات در پایش فرآیندها، تغییر در هرم مستندات، اضافه کردن ارزیابی اثر بخشی سیستم کیفیت در اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و … به آن اضافه شده است. این استاندارد در حال حاضر به طور گسترده‌ای در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت از مزایا و اثرات مثبت تطابق با زیربنای این گواهینامه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ایجاد اطمینان در مشتریان
 • ایجاد کنترل بیشتر بر فرآیندهای سازمان
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی
 • ایجاد بستری مناسب برای بهبود کیفیت
 • حفظ و ارتقاء سطح دانش فنی و سطح کیفیت
 • پیشگیری از تولید محصول نامنطبق
 • کاهش ضایعات و دوباره کاری‌ها در خط تولید
 • بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری
 • کاهش میزان شکایات مشتریان و محصول مرجوعی
 • عملکرد سیستماتیک و قابل پیش‌بینی
 • اصلاح خطاها و پیشگیری از وقوع مجدد آنها
 • گسترش فرهنگ‌سازی و تفکر سیستماتیک

مجموعه‌ی هورامکو با امید به عنایت الهی و تلاش اعضای ساعی و مجرب خود، در مسیر ارتقای کیفیت رو به جلو در حرکت است و امید دارد بالنده‌تر و قدرتمندتر از پیش به فعالیت در حوزه‌ی صنعت در و پنجره و شیشه‌های چندجداره بپردازد.