روابط عمومی شرکت هورامکو از راه اندازی سرویس پیامک اینترنتی این شرکت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
 
ضرورت ارتباط مدوام و سازنده با مشتریان، هورامکو را بر آن داشت تا از طریق فعال سازی این سرویس جدید بتواند ارتباط موثرتری با مشتریان خود برقرار سازد.
 
از مزایای این سرویس می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
 
دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات:
به کمک سرویس پیامک اینترنتی، قادریم روی شماره تلفن ثابت خود و از طریق پنل، در هر ساعت از شبانه روز از نظرات مشتریان محترم خود مطلع شویم.
 
مشتری مداری و استمرار ارتباط با مشتریان:
از طریق ارسال پیامک‌های دوره‌ای با شماره تلفن ثابت خود می‌توانیم همواره در کنار مشتریان خود باشیم.