دفتر مرکزی:

آدرس: تهران – بولوار سردار جنگل – حد فاصل خیابان ۳۵ متری گلستان و خیابان میرزابابایی – ساختمان آسمان سردار – طبقه دوم – واحد ۲۰۲
کد پستی : ۱۴۷۶۷۳۹۱۸۱

۰۲۱-۴۷۲۳۶۰۰۰

 

 
 

 

دفتر فروش uPVC:

مدیر فروش: سید امیر صفائی
آدرس: تهران – بولوار سردار جنگل – حد فاصل خیابان ۳۵ متری گلستان و خیابان میرزابابایی – ساختمان آسمان سردار – طبقه پنجم – واحد ۵۰۳
کد پستی : ۱۴۷۶۷۳۹۱۸۱

۰۲۱-۴۷۲۳۶۲۳۶

 
 

 

دفتر فروش آلومینیوم و نمایندگی uPVC:

آدرس: تهران – بولوار سردار جنگل – خیابان ۳۵ متری گلستان – پلاک ۱۸۰ – طبقه پنجم – واحد ۱۰
کد پستی : ۱۴۷۶۷۳۹۱۸۱

۰۲۱-۴۷۲۳۶۶۶۶

 

 
 

 

کارخانه:

آدرس: ساوه – شهر صنعتی کاوه – خیابان ۱۸ – شماره ۳۵ – شرکت هورام سازه پارسیان (هورامکو)