دفتر مرکزی:

آدرس: تهران – خیابان سردار جنگل – حد فاصل خیابان ۳۵ متری گلستان و خیابان میرزابابایی – ساختمان آسمان سردار – طبقه پنجم – واحد ۵۰۳
کد پستی : ۱۴۷۶۷۳۹۱۸۱

۰۲۱-۴۷۲۳۶۰۰۰

 

 
 

 
 

کارخانه:

آدرس: ساوه – شهر صنعتی کاوه – خیابان ۱۸ – شماره ۳۵ – شرکت هورام سازه پارسیان (هورامکو)