نظافت پنجره دو جداره uPVC

نگهداری و نظافت پنجره دو جداره uPVC آسان است. پنجره‌های uPVC را باید به صورت دوره‌ای یا برحسب نیاز نظافت کرد. موارد زیر برای رویه‌ی نظافت راه‌گشا خواهند بود: حذف آهک و ملات پاشیده شده: باید از باقی ماندن آهک و ملات پاشیده شده بر روی پروفیل uPVC، شیشه و ملحقات آن اجتناب کرد. شیشه و پروفیل، هر دو می.

ادامه خواندن